افزایش مصرف برق مساجد بعد از رایگان شدن


همزمان با اجراي طرح رايگان شدن مصرف برق در مساجد، ميزان مصرف انرژي ۷۰ درصد افزايش يافت.

دیدگاهتان را مطرح کنید

ارسال شده پنج شنبه, اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷ ساعت ۱۲:۰۴ ق.ظ در خبر جدید. شما می توانید تمامی دیدگاه های این نوشته را از طریق خوراک دنبال کنید. همچنین میتوانید دیدگاهی مطرح کنید، یا بازتابی از وبلاگتان بفرستید.