صادقی: عملکرد افشانی، پاسخ به تخریب‌هاست


محمود صادقي با روزنامه اعتماد گفتگویی درباره شهردار جدید تهران انجام داده است.

دیدگاهتان را مطرح کنید

ارسال شده پنج شنبه, اردیبهشت ۲۷ام, ۱۳۹۷ ساعت ۳:۴۹ ق.ظ در خبر جدید. شما می توانید تمامی دیدگاه های این نوشته را از طریق خوراک دنبال کنید. همچنین میتوانید دیدگاهی مطرح کنید، یا بازتابی از وبلاگتان بفرستید.